MOBIB en MOMO   een Europees gesubsidieerd project momo

MOMO Car-Sharing is een Europees project, gesteund door IEE – intelligent Energy Europe. MOMO staat voor More options for energy-efficient mobility through Car-Sharing. Het project is gestart in oktober 2008 en loopt tot eind september 2011.
 
De belangrijkste doelstelling van momo omvat het bijdragen aan duurzame mobiliteitspatronen door een mobiliteitscultuur te ontwikkelen die gebaseerd is op verschillende transportopties in plaats van autobezit. Autodelen vult duurzame transportvormen als wandelen, fietsen en openbaar vervoer aan en biedt een alternatief op autobezit zonder belemmering van de eigen individuele mobiliteit.
 
De integratie van MOBIB en cambio is een belangrijke opdracht voor Taxistop binnen het MOMO-project. De samenwerking tussen beide mobiliteitsorganisaties MIVB en Cambio past volledig binnen de doelstellingen : Alternatieve mobiliteitspatronen – autodelen en openbaar vervoer – gebruiksvriendelijker maken en promoten.
 


 
Bladwijzer en Delen

MOBIB opent uw wagen! | Praktische vragen | MOBIB en MOMO