MOMO-Partners  

Het momo consortium bestaat uit overheden, autodeeloperatoren, onderzoeksorganisaties, energie agentschappen en de internationale organisatie voor openbaar vervoer.

België

bbl-uitp

Bond Beter Leefmilieu

BBL heeft een duidelijke visie over duurzame ontwikkeling, beïnvloedt politieke overheden en publieke organisaties, motiveert doelgroepen en het grote publiek. BBL heeft reeds veel ervaring op het gebied van duurzame mobiliteit en campagne voeren gericht op de modal shift.
 
 
De UITP is de internationale koepel van openbaarvervoerorganisaties. Haar voornaamste verantwoordelijkheden binnen het momo project zijn een bijdrage leveren aan de vele rapporteringen en het communiceren van de momo resultaten aan de openbaar vervoersector.

 
Duitsland

logo's Duitsland

Freie Hansestadt Bremen

Deze publieke actor heeft veel ervaring inzake duurzame mobiliteit. Zij zijn een pionier op het gebied van autodelen en comodaliteit. Zij  is projectmanager van het momo project.
 
 
Deze organsatie is de leidende autodeeloperator in Duitsland.
 

Koepel van autodeeldiensten in Duitsland


 
Ierland

mendes_logo

Mendes GoCar Limited

Mendes is gespecialiseerd in adviesverlening inzake personenvervoer en duurzame mobiliteit en startte met autodelen onder de naam 'Go Car'


 
Spanje

mobilitat_logo

Fundacio Mobilitat Sostenible i Segura (FMSS)

FMSS is een Catalaanse promotor van duurzame mobiliteit.

 
Finland

motiva_logo

Motiva, Nationaal Energie Agentschap

Motiva verleent expertise en projectdiensten voor het promoten van een efficiënter energiegebruik en een versnelling in het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

 
Tsjechië

czife_logo

Ekopolitika (Instituut voor Milieubeleid)

Ekopolitica werkt rond de analyse van obstakels en remmingen, het publieke bewustzijn en de politieke steun voor autodelen.

 


 
Italië

logo's Italië

Ministerie van Milieu, Land en Zee (IME)

Het Italiaans ministerie heeft veel ervaring op het gebied van duurzame mobiliteit, het aanmoedigen van beleid gericht op het integreren van verschillende transportmodi, publiek en privaat, het promoten van flexibele vervoerssystemen en de ondersteuning van private en publieke ‘best practices’. IME heeft een overkoepelende en ondersteunende rol voor de verschillende autodeeliniatieven in I
 
 
ENEA is een publieke onderneming die onerzoek verricht op het gebied van energie, het milieu en nieuwe technologieën.

 


 
Griekenland

cres_logo

Center for Renewable Energy Sources (CRES)

CRES is een vzw onder het toezicht van het Ministerie van Ontwikkeling, Milieu en Technologie. De ontwikkeling van autodelen is één van hun belangrijkste doelstellingen, want het is nog niet geïnstalleerd in Griekenland.

 
Bladwijzer en Delen