Werkpakketten  

Om de vooropgestelde doelstellingen op een efficiënte manier te verwezenlijken, is een structuur opgesteld van verschillende werkpakketten.

Een overzicht:

Momo Flow
WP 2: Stand van zaken autodelen
 
WP 3: Interoperabiliteit en comodaliteit
 
WP 4: Nieuwe autodeeldiensten
 
WP 5: bewustmakingscampagnes
 
WP 6: Energie-efficiëntie en autodelen
 
WP 7: Uitbreiding en implementatie nieuwe autodeeldiensten
 
WP 8: monitoring en evaluatie autodelen
 
Bladwijzer en Delen