MOMO Car-Sharing   anim_txt

Momo Car-Sharing is een Europees project, gesteund door IEE – intelligent Energy Europe. Momo staat voor More options for energy-efficient mobility through Car-Sharing. Het project is gestart in oktober 2008 en loopt tot eind september 2011.

De belangrijkste doelstelling van momo omvat het bijdragen aan duurzame mobiliteitspatronen door een mobiliteitscultuuur te ontwikkelen die gebaseerd is op verschillende transportopties in plaats van autobezit. Autodelen vult duurzame transportvormen als wandelen, fietsen en openbaar vervoer aan en biedt een alternatief op autobezit zonder belemmering van de eigen individuele mobiliteit.
 
Doelstellingen
 
Een autodeeldienst ondersteunt auto-onafhankelijke vervoerwijzen. Het benadrukt energie-efficiënte mobiliteit en heeft bewezen dat het het aantal wagens in de stad doet verminderen. Het Europees potentieel voor autodelen is immens, maar wordt nog niet ten volle benut. De bestaande obstakels kunnen worden weggewerkt met dit project. De doelstellingen zijn:
  • De bekendheid van autodelen vergroten in Europa
  • Stijging van het aantal autodelers
  • Ontwikkeling van nieuwe diensten waar nog geen autodeeldienst bestaat
  • Energie-efficiëntie verhogen bij bestaande autodeeldiensten
  • Aanbevelingen geven over hoe een autodeeldienst te ontwikkelen en te installeren
Verwachtingen
 
Momo heeft een aantal verwachtingen voorop gesteld:
  • 20.000 extra autodelers in Europa
  • Besparing van 6.000 ton CO2 emissies
  • De vervanging van 3.500 private wagens, waardoor publieke ruimte wordt herwonnen omdat er minder nood is aan parkeerplaatsen
Verder wil momo de weg vrij maken voor de ontwikkeling van nieuwe autodeeldiensten in gebieden waar nog geen autodelen bestaat, zoals Ierland, Tsjechië en Griekenland.

Momo

Bladwijzer en Delen
Taxistop Intelligent Europe MOMO