Wat is autodelen?  

Bij autodelen maken meerdere personen om beurten gebruik van één of meerdere (gezamenlijke) wagens. Het principe is: jij gebruikt een auto wanneer jij hem nodig hebt, wanneer de wagen stilstaat kan iemand anders hem gebruiken.

Het gebruik van een auto wordt losgekoppeld van het bezit ervan.
 
Autodelen gaat uit van het standpunt dat een auto een bijzonder nuttig en praktisch vervoermiddel is, dat doordacht, efficiënt en selectief gebruikt moet worden. Een auto is immers niet voor elke verplaatsing het meest geschikte vervoermiddel.
 
Autodelen kan een oplossing zijn voor veel mensen, maar vooral voor:
  • wie geen auto heeft, maar er af en toe wel één kan gebruiken.
  • wie zijn/haar (tweede) auto vrij weinig gebruikt (minder dan 12.000 km per jaar).
  • wie overweegt om een (tweede) auto aan te kopen.

 

 

 

373

 
Bladwijzer en Delen
Taxistop Intelligent Europe MOMO